בקשה להצעת מחיר לביטוח בית

הביטוח שנדרש להצעת המחיר
במידה ומדובר בדירה בבניין