ביטוח משכנתה

ביטוח משכנתא

כל בעל משכנתה חייב, על פי דרישת הבנק המלווה, לבטח עצמו בפוליסת ביטוח חיים למשכנתה(מקרה מוות בלבד) וביטוח מבנה לבית או נכס כלשהו שעבור רכישתו נלקחה משכנתה.

ביטוח החיים למשכנתה

מעניק כיסוי להחזר יתרת ההלוואה לבנק המלווה במקרה מוות של אחד הלווים.
ביטוח חיים למשכנתה נועד להגן על בני המשפחה שעלולים להיקלע לקשיים בהחזרי המשכנתה ולאבד את ביתם, במקרה מוות של אחד הלווים.

במקרה מוות של של אחד הלווים, חברת הביטוח תשלם את יתרת ההלוואה לבנק המלווה ותפרע את חובו של המבוטח לבנק.
היורשים החוקיים יוכלו להמשיך ולהחזיק בדירה ללא צורך בהמשך תשלומי המשכנתה.

ביטוח חיים למשכנתה הוא תנאי מוקדם לקבלת המשכנתה מהבנק. הפוליסה משועבדת לבנק כל עוד המבוטח משלם את תשלומי המשכנתה.

ביטוח מבנה למשכנתה

נועד להגן על הנכס שעבור רכישתו נלקחה משכנתה.
ביטוח מבנה למשכנתה מונע מהמבוטח ומהבנק נותן המשכנתה את הסיכון שאם ייגרם נזק למבנה הדירה לא ניתן יהיה לשלם עבור התיקונים או לעמוד בהתחייבות לשלם את המשכנתה לבנק. ביטוח מבנה למשכנתה יכסה את הנזק כך שעלויות תיקון הנכס במקרה של נזק מכוסה לא יחולו על בעלי המשכנתה.
במידה וייגרם נזק למבנה המכוסה בפוליסה, חברת הביטוח תישא בהוצאות להשבת המבנה לקדמותו והמבוטח לא יישא בעלויות התיקון הכבדות.
ביטוח מבנה למשכנתה מכסה נזקים שנגרמים למבנה הבית, קירות, מרפסות, צנרת וכל מה שצמוד לבית ונכלל בסכום הביטוח במקרים של אש, רעידת אדמה, התפוצצות , נזק לצד שלישי ועוד.

עיקרי התכנית

אפשרות לשילוב של פוליסה לביטוח חיים (ריסק) בסכומי ביטוח משתנים מידי שנה,
פוליסה לביטוח דירה (מבנה) לתשלום פיצויים חודשיים, ואפשרות לשחרור מתשלום הפרמיה במקרה של אבדן כושר עבודה. (במסגרת פוליסה זו לא ניתן לרכוש ביטוח מבנה בלבד).

ביטוח חיים (ריסק) למקרה פטירה: “סגירת” המשכנתה במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, על יד תשלום סכום הביטוח. פוליסה זו מהווה את הבסיס לביטוח המשכנתה.

פוליסה לביטוח דירה (מבנה) מכסה אבדן או נזק הנגרם לדירה כתוצאה מהסיכונים הבאים:

– נזקים כתוצאה משרפות, מזג אויר קיצוני ואירועי טבע.
– נזקים הנגרמים על ידי צד שלישי (התנגשות של כלי רכב בדירה, נפילת כלי טייס)
– כיסוי לצמודי מבנה לרבות מרפסות, צנרת, מתקני ביוב ואינסטלציה , שערים ועוד,המחוברים חיבור קבע לדירה.
– פעולות זדון, גניבה, שוד (במקרים בהם הבית מאוכלס).
– רעידת אדמה.
– שיטפון או הצפה.
– כיסוי כתוצאה מנזק לצד שלישי עד לגובה של 1,000,000 ש”ח במקרים של:
– מוות או נזק גופני כתוצאה מתאונה.
– נזק לרכוש צד ג’
– הרחבת סיכוני מים כגון אבדן או נזק אחד מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה.
– הרחבות הרחבה לשחרור מתשלום פרמיות במקרה של איבוד מוחלט של כושר העבודה, בפרמיה משתנה.

יתרונות התכנית:

– ביטחון כלכלי ואפשרות תשלום המשכנתה בקרות אירועים בלתי צפויים המשפיעים על יכולתך לעמוד בהתחייבויותיך מול הבנק.
– כיסוי גבוה במיוחד לנזק לצד שלישי.
– שירותי חירום כל ימות השנה, 24 שעות ביממה בתקלות אינסטלציה ובמערכות המים, דוודים, מתקני הסקה ומערכות החשמל .

ביטוחים נוספים שיכולים לעניין אותך

קבלו הצעה לפוליסה מותאמת לצרכים שלכם ומשתלמת במיוחד!

התקשרו: 08-66-55-333
או השאירו פרטיכם ומיד נחזור אליכם: