ביטוח משאית

ביטוח משאית

ביטוח משאית – ביטוח נגרר

ביטוח מקיף וצד שלישי לרכב שאינו פרטי ומסחרי לרכב עד 3.5 טון בפוליסה לביטוח רכב מסחרי מעל 3.5 טון ניתן לרכוש כיסוי מקיף או רק נזקים לצד ג. ביטוח צד ג’ מכסה נזקי רכוש לצד שלישי, ביטוח מקיף מכיל נזק לצד ג’ + נזק עצמי של המשאית המבוטחת, הביטוח מפצה את המבוטח גם על נזקים שנגרמו לרכבו וגם במקרה של רשלנות לרכושם של אחרים. הביטוח מכסה אירועים ממגוון סיכונים ונזקים פוטנציאלים כגון: אש, ברק, התפוצצות והתלקחות, אובדן, גניבה, שוד, פריצה, נזק בזדון, תאונה, התהפכות, שיטפון, סערה, שלג, ברד ועוד.

עיקרי התוכנית

רכב מסחרי הוא כל סוג רכב למעט רכב פרטי ורכב מסחרי עד 3.5 טון ואוטובוס זעיר פרטי (אופנועים ייחשבו כרכב מסחרי).

אפשרות לביטוח צד שלישי בלבד או ביטוח מקיף.

בביטוח מקיף

פיצוי במקרה של נזק שנגרם לרכב כתוצאה אש, ברק, התפוצצות והתלקחות, אובדן, גניבה, שוד, פריצה, נזק בזדון, תאונה, התהפכות, שיטפון, סערה, שלג, ברד וגניבת הרכב.
פיצוי במקרה של גרימת נזק לרכוש של אחרים (ביטוח צד ג’).

סכום הפיצוי נקבע בהתחשב בשיעור הנזק שנגרם לרכב. במקרה של תאונה הנזק מוערך על ידי שמאי מורשה וניתן פיצוי בהתאם להערכת השמאי. במקרה Total loss יינתן פיצוי לפי ערך הרכב טרום האירוע. במקרה של ביטוח צד ג’ סכום הפיצוי יקבע לפי שיעור הנזק הנגרם לצד שלישי, במגבלת תקרת האחריות הקבועה בפוליסה.

השתתפות עצמית היא הסכום שתידרש לשאת במקרה של אירוע ביטוח. סכום זה מופחת מסכום הפיצוי שתקבל, בנזקי צד שלישי הכלולים בפוליסה חברת הביטוח תכסה את כל הנזק מעל ההשתתפות העצמית בכפוף לגבולות האחריות הרשומים בפוליסה.

תעריפי ביטוח מקיף נקבעים על פי:
• סוג הרכב
• יצרן הרכב והדגם – עלות חלפים, שעורי גניבת הרכב
• נתוני הנהג המרכזי ברכב
• מספר הנוהגים המורשים ברכב ונתוניהם.
• ניסיון ביטוחי קודם של המבוטח

על מנת להבטיח שהכיסוי יהיה מקיף ככל האפשר, ניתן להשלים את הכיסויים הבאים:
• הרחבה לצד שלישי למכשיר מקצועי (רכינה, מנוף, מרים, דופן הידראולית, מערבל, משאבה וכו’)                                                                • הרחבת לנזק עצמי למכשיר מקצועי (רכינה, מנוף, מרים, דופן הידראולית, מערבל, משאבה וכו’)
• ביטוח רדיו חליפי
• ביטוח שבר שמשות ללא השתתפות עצמית
• הגנה משפטית
• שירותי דרך וגרירה

כיסוי למכשיר מקצועי-רכינה, מרים, מנוף, מערבל, משאבה וכו’

כיסוי לאבדן או נזק לרכוש או לצד שלישי כתוצאה משימוש במכשיר המקצועי שמורכב על המשאית כולל התהפכות

ביטוחים נוספים שיכולים לעניין אותך

קבלו הצעה לפוליסה מותאמת לצרכים שלכם ומשתלמת במיוחד!

התקשרו: 08-66-55-333
או השאירו פרטיכם ומיד נחזור אליכם: