ביטוח רכב

ביטוח חובה

ביטוח על-פי פקודת ביטוח רכב מנועי, נועד לכסות נזקי גוף של הנוסעים בכלי הרכב של המבוטח והולכי רגל שנפגעו עקב השימוש ברכב (תאונת דרכים). הכיסוי הביטוחי כולל את כל ההוצאות הרפואיות, פיצוי בגין אובדן השתכרות עד תקרה של שלוש פעמים השכר הממוצע במשק ופיצוי בגין כאב וסבל.

חשוב לדעת!
לנפגעי תאונות דרכים אשר פונו לבית החולים באמבולנס או בניידת טיפול נמרץ:

מי שפונה באמבולנס ואושפז, או שפונה בניידת טיפול נמרץ או באמבולנס טיפול נמרץ זכאי למימון מלא על עלות הפינוי על ידי קופת החולים בה הוא מבוטח.

מי שפונה באמבולנס רגיל ולא אושפז, אינו זכאי למימון מקופת החולים, ועליו לשלם למד”א את עלות הפינוי ולפנות לחברת ביטוח הרכב לצורך קבלת פיצוי.


הרפורמה בביטוח רכב חובה

ביולי 1997 נכנסה הרפורמה בביטוח רכב חובה לתוקף והחלה פתיחתו של ענף ביטוח רכב חובה לתחרות. היעדים המרכזיים של הרפורמה הם אלה:

 1. הסדרת מבנה תחרותי לענף כדי לייעלו מבחינה כלכלית וכדי להוזיל את פרמיות הביטוח בענף, ובתוך כך להעביר את האחריות על התוצאות הכספיות בענף מהציבור אל חברות הביטוח.
 2. עידוד נהיגה זהירה באמצעות שימוש בפרמטרים המשקפים סיכון ביטוחי לצורך קביעת פרמיות הביטוח ומניעת סבסוד, וכך כל מבוטח ישלם בהתאם לפרמיית הסיכון שלו.

באפריל 2001 בוטל התעריף האחיד שהיה נהוג עד אז. כיום,התעריפים נקבעים על ידי חברות הביטוח, בהסתמך על המלצות מפעיל מאגר המידע, ובאישור המפקח על הביטוח. התעריפים של מרבית החברות לוקחים בחשבון את מאפייני הרכב והנהג, כך שמבוטחים זהירים משלמים פחות ממבוטחים מסוכנים. קיימת שונות רבה בתעריפי ביטוח חובה לרכב, בהתאם למאפייני הרכב והנהג והתעריפים שונים בין חברות הביטוח השונות.

כחלק מהעברת האחריות על תוצאות עסקי ביטוח רכב החובה הופחת חלקו של תאגיד ‘אבנר’, ששימש כמבטח משותף בענף ביטוח רכב חובה, בפוליסות הביטוח בצורה הדרגתית מ-70% עד ל-0% בשנת 2003.

ביטוח רכב צד שלישי

ביטוח צד שלישי (צד ג’) מכסה נזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי עד לסכום הנקוב בפוליסה משימוש בכלי הרכב אשר פרטיו נקובים ברשימה וללא כיסוי הרכב עצמו.


ביטוח רכב מקיף (רכוש)

מכסה נזקי רכוש בלבד. הפוליסות לביטוח רכב רכוש מבוססות על נוסח פוליסה תקנית שמופיע בתקנות, חברת ביטוח רשאית לשנות את הנוסח של הפוליסה התקנית אך ורק שינויים שהם לטובת המבוטח.

ניתן לבטח רכב במקיף בשלוש אפשרויות כיסוי:

 1. ביטוח מקיף מלא הכולל את רשימת הסיכונים שמכסה הפוליסה כדלקמן:
  א. אש, ברק, התפוצצות, התלקחות.
  ב. התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא.
  ג. גניבה.
  ד. כל נזק שנגרם עקב גניבה, תוך כדי גניבה ובעת ניסיון גניבה.
  ה. שיטפון, סערה שלג וברד, התפרצות הר געש.
  ו. מעשי זדון שלא נעשו במתכוון על ידי המבוטח או מישהו מטעמו. ובנוסף, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש הנובעים משימוש בכלי הרכב.
 2. ביטוח מקיף חלקי ללא גניבה. סיכון גניבה – אינו מכוסה. כל שאר הסיכונים המפורטים בסעיף 1 לעיל – ביטוח מקיף מלא – ללא שינוי.
 3. ביטוח מקיף חלקי ללא תאונה. סיכוני התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא – אינם מכוסים. כל שאר הסיכונים המפורטים בסעיף 1 לעיל – ביטוח מקיף מלא – ללא שינוי.

ביטוחים נוספים שיכולים לעניין אותך

קבלו הצעה לפוליסה מותאמת לצרכים שלכם ומשתלמת במיוחד!

התקשרו: 08-66-55-333
או השאירו פרטיכם ומיד נחזור אליכם: